Futurist - Kris de Bruyne

Ga naar de inhoud

FUTURIST/FUTUROLOOG

 

Futurist

Als futurist is het mijn verantwoordelijkheid om de toekomst zo effectief en efficiënt mogelijk te voorspellen.
Vertaald naar bedrijven en organisaties toe neem ik, als een soort organisatieadviseur, de verantwoordelijkheid om problemen van een bedrijf te ontrafelen die ze zelf niet kunnen oplossen en dit op veel verschillende terreinen (o.a. communicatie, marketing, milieu, personeel,...).

Met een neus voor trends en ervaring met het vertalen van patronen naar concepten worden uw standaarden en processsen continu verbetert.


Een probleem is enkel de uitdaging aangaan, gepaste oplossingen uitwerken voor de toekomst en de verworven kennis wordt actief gedeeld met anderen om in dezelfde visie en met ieders overtuiging toekomstgericht voor het juiste doel te gaan.


          

Natte vingerwerk?
Koffiedik kijken?  
Glazen bol?

JA en NEE!Toekomstmogelijkheden neerzetten zal altijd deels gissen blijven, maar dit wordt wel stevig ondersteund door een degelijke achtergrond in controlling, risicomanagement en scenarioplanning.

Hiervoor vraag ik de nodige vrijheid en de steun van het bedrijf of organisatie. In een beginfase kan je zelf ook niet alles weten en moet je wel snel de juiste informatie tot je beschikking hebben en de medewerking van iedereen, op alle niveaus.


M
ijn belangrijkste taken?

  • Deel-verantwoordelijk voor optimaal management v/d planprocessen.
  • Ontwerpen van innovatieve systemen en processen.
  • Toekomstige strategische doelen vertalen naar consequenties voor nu.
  • Gevraagd en ongevraagd advies brengen op de MT-vergaderingen.
  • Ontwikkelen en beoordelen van eigen scenario’s en allerhande ideeën.
  • Opstellen van meerjaren beleidsplannen en gerelateerde budgetten en inkomsten.

Kortom, ik analyseer het probleem of creëer een toekomstvisie van een organisatie en bespreek met de directie welke veranderingen noodzakelijk zijn. Door middel van creatieve oplossingen, schrijf ik de toekomstplannen en geef gepast advies. Vervolgens ondersteun ik ook bij de implementatie hiervan.

Interesse of vragen ?

> Contacteer me <

© krisdebruyne.be
Terug naar de inhoud