SYNOPSIS
Het hoofdstuk van Kris STRIPVERHAAL.

Stripverhaal: een verzinsel
Kris de Bruyne.

Vele jaren na de hier herhaalde feiten zouden invloedrijke personen aan al even gretige als domme toehoorders vertellen dat X - niets eens als held belicht in deze treurige, doch zo waar gebeurde geschiedenis - alle ellendige gevolgen zoniet had kunnen vermijden, dan toch voorzien.
X had het eerder moeten weten - volgens de roddels - toen hij voor de moerassen van de Matto Grosso stond en vreemde bewegingen op kaart stelde.
Hij had het moeten zien aan de manier waarop het volledig zelfstandig opererend leger coyotes de vluchtelingen van Kennedy Airport aan stukken scheurde ... aan de wolkenformaties boven Machu Pichu waarin de godsvrees van reeds lang uitgestorven volken te lezen stond ... maar vooral aan, en alléén hierin moeten we de boze tongen gelijk geven, de gruweldaden waar de Gegroepeerde Geslachtsloze Kinderbendes zich in New York, Parijs, Tokio en Brussel deelnamen.
Wij kunnen niet ingaan op de beestachtige manier waarop alle oudere generaties werden uitgeroeid. Daarover vindt men informatie genoeg in de dossiers van Het Ministerie van Het Boek.
Wat wij hier willen doen is zo chronologisch en nauwkeurig mogelijk de opeenvolgende situaties schetsen, die er toe geleid hebben dat X voor alle verschrikkelijke gevolgen verantwoordelijk werd gesteld.
Geen verklaringen van de officiële historici, maar wel het verhaal zoals Y de onvindbaar gewaande metgezel, vriend en enige vertrouweling van X het ons letterlijk vertelde op ons redactiekantoor, nu achttien maanden geleden.
Nota van de Uitgever:
Zowel Y als de samenstellers van dit boek worden sinds de overhandiging van dit manuscript aan de uitgever vermist. Naspeuringen van de Internationale Wereldopsporingsbrigade brachten tot nu toe niets op.

1986. Inleiding tot een nooit afgewerkt stripverhaal van Jan van Gastel, graficus/kunstschilder en Kris de Bruyne.

[TERUG]