Over het boek “Sire, Dit is Rock ’n Roll”
“DE VOLKSKRANT”, PvdH, 27 november 1994


“ … ook is het moeilijk voor te stellen dar er voor 1962 (“Le Plat Pays” van Brel is de oudste tekst in het boek) niks van niveau te vinden is geweest.

Naast dit gepast gezeur moet worden gezegd dat De Bruyne en Meuris een plezierige bundel hebben samengesteld, waaruit ten overvloede blijkt dat er meer uit het Zuiden te halen valt dan Brel”.

[TERUG]