Over de cd “Keet in de Lobby”
“HUMO”, RV, 18 februari 1993


“De menswording van Kris de Bruyne.


Ik draai het werk van Kris de Bruyne, en nogmaals stel ik vast dat zijn stem haar weerga niet heeft in het roemruchte aanslibsel Vlaanderen.


In de jaren tachtig vond ik dat Kris de Bruyne zichzelf niet meer was, of misschien niet meer wist wie hij precies moest zijn, maar op zijn nieuwe, door Thé Lau geproducete cd “Keet in de Lobby” geloof ik hem weer.

[TERUG]