Over de cd “Kris de Bruyne Band”
Niet te achterhalen krant, Jos Geerts, 17 oktober 1985


“Een bij eerste beluistering niet zo toegankelijke, zelfs nogal hermetische cd, die bij een aandachtige beluistering evenwel het Licht in de Duisternis doet schijnen.

Muzikaal is het een cd die op eenzame hoogte staat in Vlaanderen, en daarvoor mag de “band” de pluimen op zijn hoed steken”.


[TERUG]