Over de LP en de toernee “Ook Voor Jou”
“HET VOLK”, J.D.C., 29/30 november 1975


“Kris de Bruyne triomfeert in Beursschouwburg Brussel”.“Vroeger was er in Vlaanderen een kunstvorm…”“Op gegeven ogenblik echter was de vraag naar Vlaamse rock zo groot, dat Kris de Bruyne besloot die richting uit te gaan. Hij vormde een groep, rockte er stevig tegen aan. Sindsdien is zijn tweede solo-LP verschenen, gaf hij een premičre van zijn nieuw programma in de Beursschouwburg in Brussel.Kris de Bruyne kreeg langdurig applaus van de nokvolle Beursschouwburg. Terecht dachten wij, alleen zou hij nog wat moeten letten op zijn articulatie, en af en toe eens uit zijn egocentrisme moeten treden”.


[TERUG]