Over de toernee “Grote Liefde” met Wigbert Van Lierde, Bart Plouvier en Ernst Löw.
“DE MORGEN”, Jeroen De Preter, 10 januari 2000.


“Een show als deze had ik nooit eerder gezien. “Grote Liefde” is een bloemlezing uit de internationale literatuur en liederenkrans. Gedichten van Catullus, Andreus en Plouvier; liedjes van Piaf, Dylan, en De Bruyne; teksten uit de fax; het ‘Hooglied’ en ‘De Morgen’, ze staan hier broederlijk naast mekaar.
Het overkoepelend thema – de liefde, natuurlijk – knap regisseurswerk van Erik Wouters, en de voelbare vriendschap tussen deze vier minnezangers, maken er een vloeiend, onderhoudend geheel van. Zelden voltrok de kruisbestuiving tussen woord en muziek zo organisch”

[TERUG]