\"KNACK FOCUS\", Dirk Steenhout


Kris De Bruyne wordt binnenkort 61, maar hij heeft nog steeds dezelfde kwajongensachtige blik als 40 jaar geleden ...

... Nog lang niet uitverteld ! Dat bewees Kris De Bruyne ten overvloede tijdens de live-uitvoering van zijn 20ste album 'La Matanza Songs'.

Ironie en laconieke humor loopt als een rode draad dooeheen zijn liedjes ...

Waar gebeurde verhalen ... Sober en geestig !

[TERUG]